Hírek-aktuális

 

 

 

2024/1–2., február 6-án megjelent lapszámunkból

2024-01-11

▪ Murvai István: Villamos biztonságtechnikai hiányosságok megszüntetése, a villamos balesetek bekövetkezésének megakadályozása
lapunkbol_1_250_76Az üzemelő villamos berendezés karbantartásának sorozatos elmaradása, és a nem megfelelő létesítés, valamint a házilagos villamos berendezés bővítések súlyos következményekkel járnak.
A súlyos villamos biztonságtechnikai hiányosságok megszüntetése, a villamos balesetek bekövetkezésének megakadályozása a meglévő villamos berendezés felújításához szükséges gondos villamos tervezői munkával érhető el. A 2024/1–2. számunkban megjelenő cikkünkben ezt egy gyakorlatból vett példával ismertetjük, egy üzemelő létesítmény villamos berendezése felújításának menetével.

▪ Dr. Novothny Ferenc: Víz egy elárasztott elosztószekrényben! – Ki kell-e cserélni az összes készüléket?
lapunkbol_2_250_75Gyakran felmerülő kérdés, hogy mi a teendő, ha egy villamos berendezésbe valami miatt víz kerül, vízzel árasztódik el. A problémával egy olvasói levélre válaszolva foglalkozunk.
Kérdés: Egy új épületben, nem sokkal annak befejezése előtt, a fölötte lévő szinti csőtörés miatt a víz elárasztotta a villamos elosztószekrényt. Az elosztóban lévő kb. félméteres víz a rézsíneken rövidzárlatot okozott, és megsemmisült néhány készülék. Sajnos ezt csak két nappal később fedezték fel. Valószínűleg azokat az alkatrészeket, amelyeket átjárt a víz, cserélnünk kell. A biztosító azonban nem fizet olyan alkatrészekért, amelyek nyilvánvalóan nem érintkeztek vízzel. A nem cserélhető alkatrészekkel kapcsolatos a kérdésem. A magunk részéről már nem adnánk rá többé garanciát! Ez így helyes? Mi a szakértői vélemény azokról az alkatrészekről, amelyek két napig nedvesség hatásának voltak kitéve? Szerintem ezeket is cserélni kellene.
Ezekre a kérdésekre is válaszolva foglalkozik a témával a 2024/1–2. számunkban megjelenő írás.

▪ Okosvillamossági technológiák (IX.) – Okos redőnyvezérlések
lapunkbol_3_250_77Egy gyakori automatizálási igényről: a motoros redőnyök okosításáról, okos vezérléseiről lesz szó a cikksorozat mostani részében. Erre a célra számos egyszerűen beüzemelhető és egyben kedvező árú megoldás érhető el a piacon.
A motoros redőnyökből sok gyártó sokféle típusa kapható Magyarországon. Ha az ügyfél motoros redőny távvezérlését, automatizálását és okosotthon rendszerbe illesztését tervezi, már a motor kiválasztásakor érdemes erre való tekintettel típust választani, mivel nem minden redőnymotor alkalmas az utólagos okosításra.
A legfontosabb követelmény, hogy a redőnymotor a FEL és LE irány vezérléséhez rendelkezzen külön L1 és L2 fázisbemenetekkel, ezeket vezérli majd az okos redőnyvezérlő modul.
Az ilyen redőnymotorok jellemzően 4 vagy 5 vezetékesek, hiszen a nullavezető és a védőföld mellett a „FEL” és „LE” irány fázisához is kell bemenettel rendelkezniük. Néhány kompatibilis típusnak van egy ötödik, állandó fázis bemenete is.
Cikksorozatunk 2024/1–2. számunkban megjelenő része tehát az okos redőnyvezérlésekkel foglalkozik, bemutatva a belépő szintűtől a számos okos funkciót támogató megoldásokig.

▪ Dr. Novothny Ferenc: Napelemek az úszómedence 2-es sávjában
lapunkbol_1_250_75Napjainkban a családi házaknál is egyre több napelemet telepítenek, sokszor minden lehetséges helyet kihasználva. Cikkünkben az úszómedencéhez közel elhelyezendő napelemekkel kapcsolatos problémákkal, előírásokkal foglalkozunk egy olvasói levélre válaszolva.
Kérdés: Megbízónk garázsának homlokzatára öt vagy hat napelemmodult kíván felszereltetni. Az invertert a garázsban helyezné el. A földben, 2,5 m-re a garázs homlokzatától van az úszómedence. Az MSZ HD 60364-7-702 szabvány szerint az 1-es sáv határa a medence szélétől 2 m-re van. Engedélyezett-e napelemmodult a medence 2-es sávjában elhelyezni, amikor a modulok egyenfeszültsége életveszélyes nagyságú, több mint 120 V?
Válasz: Először is érdemes a normatív követelményeket megvizsgálni. Igen, a 2-es sáv az úszómedence belső élétől számított 2 méteres távolságtól kezdődik, az úszómedencékre és szökőkutakra vonatkozó MSZ HD 60364-7-702 szabvány szerint. A sáv kiterjedése 1,5 m, így a 2-es sáv a medence belső szélétől számított 2 m-től 3,5 m-ig tart. A 2-es sáv függőleges kiterjedése a hozzáférési szinttől (talajszinttől) 2,5 m magasság. Így a megrendelő által tervezett napelemmodulok tényleg az úszómedence 2-es sávjába esnek.
A 2024/1-2. számunkban megjelenő írás részletes választ, megoldást ad a problémára.

▪ Garai Tamás: Elektromobilitás és tűzvédelem
lapunkbol_4_250_17Február 1-től új tűzvédelmi műszaki irányelv került kiadásra az elektromos autók töltőhelyeinek kialakításához. Az elektromos járművek száma rohamosan nőtt az elmúlt években és további növekedés várható a jövőben is.
A Li-ion akkumulátorok technológiája lehetővé tette, hogy egyre kisebb méretben egyre nagyobb teljesítményű energiatárolókat lehet gyártani, de a hagyományos ólom-, Ni-MH-, AGM, vagy a Ni-Cd stb. akkumulátorokhoz képest a Li-ion akkumulátor egy lényegesen veszélyesebb technológia. A lítium elemi formában erősen reaktív és gyúlékony, ezért az akkumulátorokhoz ionos vegyületként használják por formájában, amelyet fokozottan tűz- és robbanásveszélyes éghető folyadékokkal kevernek össze.
A Li-ion akkumulátorok csoportján belül is többféle létezik, mind anyagában, mind kialakításában, de ami közös, hogy az anódot és a katódot egy vékony szeparátor fólia választja el egymástól, amelynek sérülése esetén cellazárlat alakulhat ki, és az akkumulátor kigyulladhat. Nemcsak egy mechanikai sérülés lehet veszélyes, mert ha a belső hőmérséklet más okból eléri a 116–131 oC-ot, akkor az akkumulátor belsejében megindul a szakirodalomban „thermal runaway”-nek nevezett „hőmegfutás” folyamat, amely következtében az akkumulátor biztosan ki fog gyulladni.
A 2024/1–2. számunkban megjelenő írás a Tűzvédelmi Műszaki Bizottság által kidolgozott, az elektromos autók töltésére és a töltőhelyek kialakítására vonatkozó követelményeket – amelyek a 2024. február 1-től hatályos tűzvédelmi műszaki irányelvekbe (továbbiakban TvMI) kerültek – ismerteti. 

▪ Arató Csaba: A VMBKSZ és a FAMBSZ új összevont szabályozása (II.)
lapunkbol_2_250_74A gazdaságfejlesztési miniszter 2023. augusztus 30-án kiadta a 21/2023. (VIII. 30.) GFM rendeletet a villamosmű, termelői, magán- és közvetlen vezeték műszaki biztonsági követelményeiről, valamint a feszültség alatti munkavégzés szabályairól. E rendeletben a korábban külön rendeletekben szabályozott két biztonsági szabályzatot felújítva, korszerűsítve adták ki, egy rövid bevezető rendelet után, annak két külön mellékleteként:
– 1. melléklet: Villamosművek, termelői, magán- és közvetlen vezetékek műszaki biztonsági szabályzata,
– 2. melléklet: FAM Tevékenység Biztonsági Szabályzat.
A rendelet hatálya kiterjed a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (Vet.) hatálya alá tartozó villamosmű, termelői, magán- és közvetlen vezeték tervezésének, kivitelezésének, üzembe helyezésének, üzemeltetésének, átalakításának, javításának és megszüntetésének műszaki biztonsági követelményeire. A rendeletben meghatározott feltételek szerint a villamosműre vonatkozó rendelkezéseit nem kell alkalmazni a nukleáris létesítményekre, a bányafelügyelet hatáskörébe utalt tevékenységek során használt villamos berendezésekre és a 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet hatálya alá tartozó villamos berendezésekre.
Cikksorozatunk I. részében megkezdtük az új rendelet 1. melléklete szerinti szabályzatnak és változásainak ismertetését, amelyet 2024/1-2. számunkban folytatunk.

▪ Murvai István: Kisfeszültségű villamos berendezések létesítése – villamos biztonságtechnikai követelmények, a hiányosságok okai és következményei
lapunkbol_3_250_76Cikkünkben a kisfeszültségű felhasználói áramellátó villamos berendezések létesítésének villamos biztonságtechnikai követelményeivel, valamint a létesítési és üzemviteli műszaki feladat teljesítése során bekövetkezett hiányosságokkal, azok okaival és következményeivel foglalkozunk.
A kisfeszültségű felhasználói tulajdonú villamos berendezések tervezési, kivitelezési, átalakítási, üzemeltetési munkáiban irányító vezetői, vagy beosztotti műszaki feladatot végzők villamosan szakképzettek. Rendelkeznek a mindennapi munkavégzésükhöz szükséges szakirányú alap és kiegészítő képzettségekkel, szakvizsgákkal, a szükséges szakmai gyakorlati idővel, ismerik a villamos energia veszélyforrásait, helyismeretük, munkavédelmi ismereteik biztosítják a létesített vagy üzemeltetett villamos berendezés biztonságos használhatóságát.
Ismert és meghatározó villamos biztonságtechnikai követelmény, hogy a villamos berendezést úgy kell megtervezni, létesíteni, üzembe helyezni, üzemeltetni, átalakítani, javítani, rendszeresen karbantartani, üzemen kívül helyezni és megszüntetni, hogy megfeleljen az összekötő és felhasználói berendezésekről, valamint a potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő villamos berendezésekről és védelmi rendszerekről szóló, többször módosított 40/2017. (XII. 4.) NGM-rendelet 1. számú melléklete szerinti Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzat (továbbiakban VMBSZ) követelményeinek.
A 2024/1–2. számunkban megjelenő írás a villamos berendezések létesítésének biztonságtechnikai követelményeit ismerteti, a gyakorlatból vett példákkal felhívva a figyelmet a tervezési hiányosságokra.

Hírlevél

Hírlevelünk havonta kétszer friss hírekkel, hasznos szakmai információkkal szolgál!

feliratkozás

Előfizetés

Legyen naprakész szakterületén! 
Fizessen elő Ön is szaklapunkra!

bővebben
Archívum
bővebben
Elektromosipari Magánvállalkozók Országos Szövetsége Magyar Elektronikai Egyesület Óbudai Egyetem Kandó Alapítvány Világítástechnikai Társaság Magyar Épületgépészek Szövetsége Proidea Proidea